Методичні рекомендації щодо складання завдання на проектування для реконструкції зруйнованих будівель шкіл

Проєкт GIZ “Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні”, що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) (надалі – проєкт GIZ) надає підтримку практичних кроків енергоефективності у публічних закупівлях та програмних діях для відновлення України за принципом “краще ніж було” (Build Back Better) якій відповідає цілям Європейського Зеленої угоди та цифрової трансформації ЄС.

В контексті будівництва це означає будувати за принципами сталого будівництва із застосуванням сучасних енерго- та ресурсоефективних технологій, методів управління, екологічних будівельних матеріалів.

Методичні рекомендації щодо складання завдання на проектування для реконструкції будівель закладів загальної середньої освіти, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації розроблені на замовлення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Завантажити матеріали можна за наступним посиланням:
https://livingplanet.org.ua/images/2024/methodological-guidelines.pdf

Методичні рекомендації стануть в нагоді:

  1. замовникам для складання завдання на проектування об’єкту нового будівництва чи реконструкції;
  2. архітекторам і проектувальникам для якісного виконання завдань по проєктуванню об’єкту з досягненням кращих показників енергоефективності та поліпшених характеристик будівлі на усіх стадіях її життєвого циклу.

Зазначені методичні рекомендації базуються на комплексному аналізі проектної документації на будівлі закладів загальної середньої освіти яка відповідає принципам сталого будівництва із застосуванням сучасних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та відповідають вимогам ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти», ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», національних стандартів у сфері управління відходами руйнації, термомодернізації, вимог до укриття тощо.
Також вони враховують положення законів України «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про енергетичну ефективність» та рекомендації і проектні рішення приведені у Методичному посібнику «Методичні рекомендації – Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками» (2024) та отримані коментарі за результатом публічного обговорення.

Застосування рекомендацій дозволить Агентству відновлення та іншим замовникам замовити розробку проєкту реконструкції шкіл за принципом Build Back Better (краще ніж було) з врахуванням кращих практик ЄС та рекомендацій Світового банку. Такі проєкти матимуть перевагу в отриманні фінансової допомоги відбудови тому що відповідатимуть вимогам потенційних донорів до енергетичної ефективності, кліматичної та екологічної сталості.